Keiden hanhiparveen kuulut?

Olen miettinyt viime vuosina paljon lähisuhteita: perhesuhteita, sukulaisuutta, ystävyyttä ja läheisyyttä. Riitaa, loukkaantumista, eroa ja hylkäämistä. Sitä, miten kukin täällä voisi kestää elämän, joka ei ole kenellekään helppo. Ja sitä, miten me rakenteissa työskentelevät voisimme tukea lähisuhteiden hyvinvointia ja luoda palveluita avuksi vaikeisiin hetkiin.

Kukaan ei pärjää yksin. Jo vastasyntynyt vauva etsii katsetta, yhteyttä toisiin. Yksin jäämisen ja hylätyksi tulemisen pelko, jopa kauhu, on syvällä tavalla kirjoitettuna ihmisen ytimeen. Me tarvitsemme yhteisöämme: perhettä tai heimoa, biologisessa tai sosiaalisessa mielessä. Me tarvitsemme rakkautta. Sitä, että olemme merkityksellisiä ja tärkeitä jollekin. Ja että saamme itse rakastaa.

Uskon, että valtaosa konflikteista liittyy tavalla tai toisella yhteyden ja rakkauden kaipuuseen sekä yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen kauhuun.

Nyt syksyllä taivaalla on näkynyt paljon hanhiparvia lähdössä takaisin etelään talvikaudeksi. Hanhet ovat viisaita. Ne tietävät, ettei kukaan pärjää yksin. Ne lentävät auran muodossa, ja pysyvät yhdessä, parvina. Auran muodossa joukkoa johtava halkoo tuulta ja perässä tulevat pääsevät helpommalla.

Jos olet ollut hanhiparven alla, olet kuullut sen valtavan metelin, kaakatuksen, mitä ne pitävät. Se on hanhien cheerleadingia. Ne kannustavat sitä yksilöä, joka menee edeltä: Ne huutavat, että hyvä hyvä, jaksaa jaksaa! Kun etummainen väsyy, se jättää paikkansa ja jättäytyy parven hännille lepäämään. Etummaiseksi siirtyy parvesta toinen, ja taas muut kannustavat sitä, joka kannustusta tarvitsee.

Kun hanhiparvesta joku väsyy tai sairastuu eikä pysty enää lentämään, sitä ei koskaan jätetä yksin. Kaksi muuta hanhea laskeutuu sen kanssa maahan lepäämään ja odottamaan, että se jaksaa taas lentää. Sitten myöhemmin, yhdessä, ne liittyvät uuteen parveen. Kukaan ei pärjää yksin. Ketään ei jätetä yksin.

Mieti omaa perhettäsi ja yhteisöäsi. Ketkä ovat sinun hanhiparvesi? Keiden hanhiparviin sinä kuulut? Keille voit olla kannustaja ja cheerleding-jengin osa? Keiden vierelle jäät, kun he eivät jaksakaan tai kun elämässä on jotain vaikeaa? Ketkä muut tarvitsisivat sinua osaksi hanhiparveaan? Kuka on yksinäisyyden ympäröimä ja tarvitsee katsettasi?

Rauhaa rakennetaan yhteyttä ja turvallisuutta vahvistamalla – sekä lähisuhteissa että yhteisöissä. Miten sinä rakennat yhteyttä ja vahvistat turvallisuutta omassa perheessäsi ja omissa yhteisöissäsi?

Heli Pruuki
Nuori kirkko ry

kuva: Perry Grone / Unsplash