Kohti seurakuntavaaleja

LUKION VIRIKEMATERIAALI SEURAKUNTAVAALEIHIN 2018

Hyvät yhteiskuntaopin ja uskonnon opettajat lukioissa,

Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa Suomen Partiolaiset, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen
Nuorisovaltuustojen liitto ja Suomen NNKY-liitto tekevät yhteiskampanjaaa nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleihin yhdessä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn, Nuori kirkko ry:n sekä Kirkkohallituksen
kanssa.

Olemme koonneet teille oheisen virikemateriaalin hyödynnettäväksi opetuksessa syksyn aikana. Tätä materiaalia voi soveltaa esimerkiksi kursseilla YH1 ja UE1, UE2 ja UE4 seuraavien tavoitteiden näkökulmasta

  • opiskelija tuntee kansalaisen vaikuttamiskeinoja ja -mahdollisuuksia sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta
    osallistumisesta
  • opiskelija tuntee vaikutusmahdollisuuksiaan demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä ja on motivoitunut
    toimimaan aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena
  • opiskelija tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa äänioikeuden ja vaalien
    näkökulmasta
  • opiskelija perehtyy oman uskonnon erityispiirteisiin demokratian, osallisuuden ja päätöksenteon näkökulmasta

>> Avaa materiaali tästä