Dela fred är temat för kyrkans fostran 2018-2019

Dela fred är temat för kyrkans fostran 2018-2019
Under de två närmaste åren satsar kyrkans fostran speciellt på fred och betydelsen av fred under hashtaggen #delafred, på finska #rauha.

– Vi kallar fostrare inom kyrka och samhälle att verka som fredsarbetare. Vi utgår från att barn och unga har rätt till inre och yttre fred, nära och långt borta, säger chefen för Kyrkostyrelsens enhet för fostran och familjefrågor Jarmo Kokkonen.

Fred förenar och berör församlingsmedlemmar i alla åldrar men framför allt för unga är fred ett viktigt livsvillkor och en förutsättning för att växa upp. Kokkonen menar att kyrkan har en djup och hållbar grund för att främja fred och uppfattar det som ett rikt och mångsidigt tema. Under temaåren behandlas bland annat skolfred, fred i sociala medier, fred hemma, fred nära och långt borta.

Barn och unga ska få växa upp i en fredlig omgivning

– Att bygga fred handlar egentligen om hur vi bemöter varandra. Det handlar om dig och mig. I ett klimat där nätmobbning och hatprat har blivit allt vanligare behöver vi diskutera hur vi delar och bygger fred mellan varandra, säger Fredrik Kass, sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkostyrelsen.

Kass berättar att Ungdomens kyrkodagar i januari förde en god och konstruktiv diskussion om temat Fred som lyfte fram bland annat vad det betyder att bygga fred, näthat och debattklimatet på nätet.

– Näthat är en verklighet som många ungdomar får ta del av eller är en del av. Vikten av att se människan bakom retoriken lyfts upp men också det egna ansvaret när man diskuterar på nätet. En stor fråga är ju hur man själv mår. Har man själv frid så är det lättare att dela frid och fred vidare, menar Fredrik Kass.

Fredsarbete förutsätter samarbete med andra

– Fastän fred är ett viktigt ämne kan det kännas främmande och svårt att gripa tag i. Därför vill Kyrkans Utlandshjälps nätverk Changemaker uppmuntra unga och de som jobbar med unga att ta tag i ämnet med hjälp av material och övningar. Med hjälp av dem är det lättare att tänka sig in i sin egen roll och sina möjligheter att påverka freden såväl i sin näromgivning som globalt, konstaterar koordinatorn för Changemaker Sini Tyvi på Kyrkans Utlandshjälp.

Utöver Kyrkans Utlandshjälp deltar till exempel också Finska missionssällskapet i temaåren.

– Fred är mera än avsaknad av krig. Fred är rättvisa, allmänt välmående, fungerande växelverkan, trygghet och hopp. Missionen kallar till fred och försoning med alla skapade. Det är viktigt att komma ihåg att orättvisa handlingar och strukturer ökar konflikterna. Idag behöver vi människor som verkar för att ena, inte för att splittra. Fredsarbete förutsätter samarbete med andra och därför är det naturligt för oss att vara med i denna kampanj för fred, berättar sakkunniga Tanja Viikki och Karita Laisi på Finska Missionssällskapet.

Temaåret är en gemensam satsning av Kyrkostyrelsen och församlingarna, Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och Changemaker, Nuori kirkko ry, Bibelsällskapet och NMKY.

På webbplatsen delafred.fi finns material kring temaåret. Där finns bilder man kan dela på sociala medier som tillsammans bildar Franciskusbönen Herre gör mig till ett redskap för din fred. På Youtube finns bl.a. en nyproducerad video som berättar om vardagsnära fredsarbete i Närpes.

Mera information:
Fredrik Kass, sakkunnig inom ungdomsarbete, Kyrkostyrelsen, tfn 040 6881 525
Jarmo Kokkonen, tf chef för enheten Fostran och familjefrågor, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1316
delafred.fi

< Tillbaka