Vi bygger fred, men vad betyder det?

Ombuden på Ungdomens kyrkodagar 2018 diskuterade fred. Närmare 150 ombud (15-30 år) från olika församlingar i Borgå stift samlades till Ungdomens kyrkodagar i Lärkkulla 25-28.1.2018. Ungdomens kyrkodagar (UK) är något av ungdomarnas egen riksdag på stiftsnivå. UK firade i år 50 år och har haft en viktig roll i formandet av påverkare i Borgå stift. Flera motioner och diskussionsinitiativ hade kommit in. Bl.a. diskuterade ombuden hjälpledarnas och de unga vuxnas roll i ungdomsarbetet samt aktivering av unga i det kommande församlingsvalet.

I ett av diskussionsinitiativen behandlades fredstemat som är tema för kyrkans fostran de kommande två åren. Temat för Ungdomens kyrkodagar i år var ”Vi bygger fred” och diskussionsinitiativets rubrik var ”Vi bygger fred, men vad betyder det?”. I diskussionsinitiativet lyftes risken att talet om fred inte berör oss, men det borde beröra oss för att bygga fred handlar egentligen om hur vi människor bemöter varandra. Det handlar om dig och mig. I ett klimat där nätmobbning och hatprat har blivit allt vanligare behöver vi diskutera detta tema och hur vi bygger fred mellan varandra.

Det blev en väldigt god och konstruktiv diskussion i plenum och ombuden tog frågan till sig.  Många ombud lyfte upp likgiltigheten som ett problem. Vi har blivit så vana med kraftig retorik att vi inte reagerar på det mera. Men när man börjar särskåda argumenten märker man att det ligger en hård människosyn bakom.

Man lyfte också upp Jesus som exempel. Jesus såg de som var långt nere på samhällets trappa och byggde broar till dem. Han visade att vi människor ändå är ganska lika. Vi har alla samma behov att bli emottagna och sedda.

Flera ombud påpekade att vi måste lära oss att acceptera varandra som människor fastän vi tycker olika. Vi tycker olika i olika frågor men de mänskliga rättigheterna bygger på att vi har ett människovärde i oss själva.

Näthat och debattklimatet på nätet var ett tema som diskuterades. Näthat är en verklighet som många ungdomar får ta del av eller är en del av. Vikten av att se människan bakom retoriken lyftes upp. Men också det egna ansvaret när man diskuterar på nätet. En stor fråga handlar ju om hur man själv mår. Har man själv frid så är det lätt att dela frid och fred vidare.

Diskussionen på UK2018 om hur vi bygger fred innehöll 23 talturer vilket visar på att temat berör och ungdomarna vill inte gå in i en likgiltighet när det handlar om att bygga fred.

Fredrik Kass,
Kyrkostyrelsen, KCSA

Foto: Emilia Nyberg