VIIKKO 19/2019 – Onko minunkin toimintani rauhantyötä?

Suomi on sitoutunut tekemään kansallisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman. Se pohjautuu vuonna 2015 hyväksyttyyn YK:n päätöslauselmaan 2250, jossa rauha ymmärretään hyvin kokonaisvaltaisesti sekä niin, ettei rauhaa rakenneta ilman nuoria. Valmistelu on käynnistynyt ensimmäisellä kuulemiskierroksella syksyllä 2018. Löydät lisätietoja kokonaisuudesta täältä: 2250finland.fi

Tämä selvitys on yksi esimerkki siitä, miten päätöslauselman ja sen teemojen merkitystä omalle työlle tai toiminnalle voi hahmottaa. Sen tarkoituksena on tukea kansallisen toimeenpanosuunnitelman valmistelua ja täydentää suomalaisten kansalaisjärjestöjen 2250-verkoston konsultaatioista kerättyä tietoa. Selvitys havainnollistaa esimerkinomaisesti, kuinka nuorisojärjestön toiminta osaltaan voi edistää YK:n päätöslauselmaa 2250. Tarkoituksena on toisaalta tehdä näkyväksi sitä työtä, jota nuoriso- ja kansalaistoimijat jo tekevät 2250-agendan parissa, ja toisaalta toiminnan uudelleensanoittaminen päätöslauselman näkökulmasta mahdollistaa myös sen strategisen kehittämisen kansainvälisten viitekehysten kanssa yhtenevästi. Tässä esimerkissä keskitytään Suomen YMCA:n toimintaan. Lataa kartoitus täältä: https://ymca.fi/2250

Kuinka havainnollistaa omaa toimintaa Nuoret, rauha & turvallisuus -agendan näkökulmasta?

Tämän kartoituksen askelmerkit:

  1. YK:n päätöslauselmaan 2250 tutustuminen, löydät alkuperäisen dokumentin täältä: undocs.org/S/RES/2250(2015)
  2. Perehtyminen sen viiteen pilariin: osallistuminen, kumppanuudet, ennaltaehkäisy, suojelu ja sopeutuminen – mitkä niiden näkökulmista ovat erityisen merkityksellisiä Suomessa?
  3. Pohdinta: mitä näistä viidestä pilarista oma työni tai toimintani ennen kaikkea edistää tai tukee? Mikä pilareiden kuvauksissa tuntui olevan lähimpänä omaa työtäni?
    • Luonko työlläni turvallisia tiloja nuorille tai osallistanko heitä päätöksentekoon, tuenko nuorten omia aloitteita arkipäivän rauhantyöhön, huomioiko työni nuorten oikeudet ja erityistarpeet tai teenkö töitä kasvatuksen, koulutuksen tai työllistymisen parissa?
  4. Sanoittaminen: miten työni tarkalleen ottaen ja käytännössä tukee valitsemaani pilaria?
    • Jos työni esimerkiksi edistää eri ryhmien välistä dialogia voidaan sen tässä viitekehyksessä katsoa olevan ennaltaehkäisevää työtä. Mitä tai miksi se ennaltaehkäisee ja miten? Esimerkiksi: Toimintani kokoaa yhteen eri taustoista tulevia nuoria. Toiminnassa syntyy kohtaamisia ja keskusteluja, jotka edistävät molemminpuolista ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Yhdessä nuoret oppivat uusia tietoja ja taitoja, jotka tukevat heidän yhteiskuntaan osallistumistaan. Toiminta siten ennaltaehkäisee eri ryhmien välisiä konflikteja, syrjäytymistä yhteiskunnasta sekä vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta.Sanoittaminen: miten työni tarkalleen ottaen ja käytännössä tukee valitsemaani pilaria?

Leave a Comment