VIIKKO 36/2018 – Lukurauha

Lukurauha: Ohje

Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta. Lukutaito on koulutuksen ja opiskelun perusta, mutta sillä on muutenkin tärkeä merkitys. Lukutaidolla edistetään terveyttä, sukupuolten välistä tasa-arvoa, kehitystä ja kestävää rauhaa. Kun ihmiset osaavat lukea, heillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Ilman lukutaitoa on vaikea hankkia tietoa eri lähteistä ja arvioida sen luotettavuutta.

Lukutaitopäivänä ja sen tienoilla rauha-teemaa käsitellään tietysti lukemalla. Harjoitteessa osallistujat tutustuvat rauhan kuvauksiin erilaisissa teksteissä. He pääsevät pohtimaan, mitä rauhasta on ajateltu eri aikoina ja erilaisissa yhteyksissä. Vinkki kannustaa pohtimaan myös sitä, miten lukutaito ja koulutus ylläpitävät ja edistävät rauhaa. 

Harjoitetta voi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla tai seurakunnan nuorten ryhmissä.

 

 

Leave a Comment