VIIKKO 46/2018 – Nuorilta nuorille: ajatuksia koulutuksesta, tasa-arvosta ja tulevaisuudesta

Toimitaan pareittain tai kolmen hengen ryhmissä

Katsokaa alla oleva video, jossa nuoret Etiopiassa, Tansaniassa, Kambotshassa ja Virossa kertovat koulutuksen ja tasa-arvon merkityksestä.

a) Pohtikaa ryhmässä, miten koulutus ja tasa-arvo liittyvät rauhan edistämiseen ja ylläpitämiseen omassa ympäristössämme ja koko maailmassa.
b) Voitte myös miettiä minkälaista Suomessa olisi elää, jos meillä ei olisi hyvää koulutusjärjestelmää ja tasa-arvoa.
c) Miten näiden asioiden puuttuminen vaikuttaisi sinun tulevaisuuteesi?

Videon jälkeen voitte tehdä videon tai julisteen samoilla kahdella kysymyksillä ryhmän jäsenille niin, että jokainen ryhmässä vastaa kysymyksiin.
1. Mitä koulutus ja tasa-arvo sinulle merkitsevät?
2. Mitä ajattelet tulevaisuudestasi?

A. Tulostetaan vastaukset, niihin voidaan liittää haastateltavien kuvat ja jutut laitetaan seinälle.
B. Tai videoidaan vastaukset ja esitetään videot koko luokalle.