Keskelle toisen kokemusmaailmaa – Elämyksellistä oppimista virtuaalitodellisuuden keinoin

Virtuaalitodellisuuden sekä laajennetun että lisätyn todellisuuden tuomat mahdollisuudet eri elämänalueilla alkavat olla laajalti tunnistettuja. Suuri yleisö on törmännyt VR-laseihin usein etenkin peli- ja viihdemaailmassa. Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään myös muun muassa opetuksessa, terveydenhuollossa, armeijassa ja matkailuelämyksissä. ”Kuluttajatuotteina VR-lasit ovat hyvin uusi ilmiö” ja ne luokitellaankin kymmenen nopeimmin kehittyneen teknologian joukkoon Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 1/2018.

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa teknologioita on jaoteltu eri tarpeiden ja niiden luoman arvon mukaan. Tarkoituksellisuuden kategoriassa, ”oman olemisen ja tekemisen kokeminen mielekkäänä, tyypillisesti itsensä toteuttamisen, muiden palvelemisen tai suurempaan tarinaan tai missioon liittymisen kautta”, VR-lasit ja lisätty todellisuus ovat kaikista vaikuttavin teknologia. Enenevissä määrin virtuaalitodellisuutta hyödynnetäänkin myös esimerkiksi dokumentaarisessa tarkoituksessa sekä nuorisotyössä.

Esimerkiksi Suomen YMCA tuottaa ja testaa kokemusoppimisen- ja seikkailukasvatuksen teorian perustalle kehitettyjä virtuaalitodellisuutta hyödyntävien toimintamallien vaikutusta lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Erityiseksi teemaksi on valittu kiusaamisen ehkäisyyn liittyvien ryhmäilmiöiden ymmärtäminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Virtuaalinen tarina voi luoda hyvin henkilökohtaisen ja voimakkaan kokemuksen läsnäolosta toisessa ympäristössä. Siksi VR-laseja käytetään myös lisäämään ymmärrystä esimerkiksi konflikti- tai kehitysmaiden tilanteista. Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan heijastaa Aleppon tuho Helsinkiin, valottaa libanonilaisen pakolaisleirin todellisuutta tai Somalimaan kuivuutta ja ruokapulaa – poistumatta lähiympäristöstä. Perspektiiviä vaihdettaessa on mahdollisuus vahvistaa muun muassa empatian tunteita sekä ilmiöoppimista.

Milla Mäkinen
YMCA