Nuoret rauhan asialla

Nuoret rauhan asialla – Käsitteistä käytäntöön

Jerusalemissa on mahdollista seistä muslimikorttelien keskellä olevan torin katolla, katsella edessä kultaisena loistavaa moskeijaa, kuulla sen takana valkoisena hohtavan kirkon kellot. Samalla voi ohittaa synagogan ja nähdä oikealla juutalaiskorttelit ja vasemmalla kristittyjen korttelit jolloin selän taakse jäävät armenialaiskorttelit. Paikoitellen yhteiselämä näyttää ulkopuolisen näkökulmasta sopuisalta, mutta hetken perehtymisen jälkeen yksi aikamme pitkittyneimmistä konflikteista hyppää silmille muodossa tai toisessa lähes joka kulmalla, turistivirroista välittämättä.

Lähes 400 osallistujaa kokoontui viime viikolla Ramallahissa YK:n päätöslauselmaa 2250 Nuoret, rauha & turvallisuus käsittelevään konferenssiin. Nuorten osallistujien sekä asiantuntijoiden kirjo neljästä eri pohjoismaasta, Englannista, Ukrainasta, Makedoniasta, Yhdysvalloista, Japanista, Intiasta ja palestiinalaisalueilta varmisti sen, että aihetta lähestyttiin hyvinkin erilaisista kokemuksista käsin.

Päätöslauselman viisi osa-aluetta ovat osallistuminen, kumppannus, ennaltaehkäisy, suojelu ja uudelleenintegrointi yhteiskuntaan. Päätöslauselma sisältää siis monia näkökulmia ­– onhan sen tarkoitus olla globaalisti pätevä agenda.

Esimerkiksi osallistuminen tarkoittaa tässä yhteydessä päätöksentekoon vaikuttamista niin paikallisella kuin globaalilla tasolla erilaisissa instituutioissa. Päätöksentekijöiden ei tulisi ainoastaan puhua nuorista vaan puhua heidän kanssaan. Tämä tarkoittaa myös paikallisten nuorilta lähtöisin olevien rauhanaloitteiden tukemista. Palestiinassa tämä voi tarkoittaa kansainvälisiin rauhanneuvotteluihin osallistumista kun taas Suomessa kyse voi olla esimerkiksi seurakunnassa, järjestössä tai poliittisessa puolueessa vaikuttamisesta.

Kumppanuuksilla puolestaan kehotetaan YK:n jäsenvaltioita lisäämään erilaisia resursseja nuorten omien rauhanponnistelujen tukemiseen. Yhteistyöllä muun muassa jäsenvaltioiden, kansalaistoimijoiden, järjestöjen, nuorten, perheiden, uskonnollisten johtajien ja opettajien kesken halutaan edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja toisaalta torjua sellaisia tekijöitä, jotka saattaisivat kannustaa väkivaltaan. Keskeiset toimijat ovat erilaisia eri ympäristöissä.

Päätöslauselma tunnustaa nuorten tärkeän roolin aktiivisina rauhantekijöinä. Nuoret voivat omalla toiminnallaan vahvistaa solidaarisuutta ja olla mukana ennaltaehkäisemässä niin isoja kuin pieniäkin konflikteja. Tässä yhteydessä onkin tärkeää tarjota toiminnan mahdollistava tila,  tukea laadukasta rauhankasvatusta sekä kansalaistaitoja, jotka edistävät osallistumista esimerkiksi yhteiskunnallisiin prosesseihin. Erilaisten toimijoiden tulisi kehittää toimintaa, joka edistää suvaitsevaisuutta, rauhankulttuuria ja eri ryhmien välistä dialogia. Toisaalta tarjoamalla konkreettisia tietotaitoja, jotka tukevat nuorten toimeentuloa on myös mahdollista ennaltaehkäistä niin syrjäytymistä kuin syrjintääkin.

Suojelulla pyritään kiinnittämään erityishuomioita nuorten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja muistutetaan jäsenmaita kansainvälisen lain velvoitteista eri väestöryhmien kuten naisten, lasten, pakolaisten ja vammaisten suhteen. Päätöslauselma vaatii suojelemaan siviilejä, myös nuoria, kaikelta väkivallalta, mainiten erikseen sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen väkivallan.

Lopuksi, uudelleenintegrointi takaisin yhteiskuntaan voi tarkoittaa lapsisotilaiden aseistariisuntaa ja kestäviä rauhansopimuksia. Toisaalta se tarkoittaa konkreettisesti sellaisia toimia kuten nuorten koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, tarvittavien työelämätaitojen kehittämistä sekä tasa-arvoisia työllistymismahdollisuuksia. Kasvatus, koulutus ja työllisyys yhdessä ehkäisevät nuorten marginalisoitumista. Päätöslauselma painottaa kumppanuutta nuorisojärjestöjen ja rauhatoimijoiden kanssa nuorten työllisyys- ja yrittäjyysohjelmia kehitettäessä.

Ylevältä kuulostava päätöslauselmakin taipuikin hetken tarkastelun jälkeen mitä erilaisimpiin yhteyksiin. Konferenssin osallistujien hyvinkin erilaisia arkitodellisuuksia yhdisti myös ajatus siitä, että nuorilla on tärkeä rooli aktiivisina muutoksen- ja rauhantoimijoina ­– oli ympäristönä sitten Ramallah, Rinkeby tai Rovaniemi.

Milla Mäkinen
Kansainvälisen työn suunnittelija
Suomen YMCA:n liitto

Lähteet:

Youth Participate Youth Decide: UNSCR2250-konferenssi 9.-14.10.2018
Suomen YK-liitto
UNOY