Mistä on kyse

Rauha on kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018-2019. Kutsumme kirkon ja yhteiskunnan kasvattajia toimimaan rauhantekijöinä. Lähdemme siitä, että lapsilla ja nuorilla on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana.

Voisiko kirkkomme näyttäytyä tavallisille suomalaisille rauhaa edistävänä yhteisönä rauhattomassa ajassa? Voisiko rauhantyö kirkossamme yhdistää työalojamme ja koskettaa kaikenikäisiä seurakuntalaisia?

Teemme työtä sen hyväksi, että kirkkomme ja yhteiskuntamme ovat huomioonottavia, rakastavia ja sisäänsä sulkevia. Pyrimme vihapuheen sijasta puhumaan hyvää toisistamme, väittelyn sijasta pyrimme kunnioittavaan keskusteluun.

Uskomme siihen, että ihmisten aiheuttamat ongelmat ovat ihmisten ratkaistavissa.

Olemme onnistuneet työssämme, kun lapsi tai nuori kertoo, että hänen koulunsa, kotinsa, seurakuntansa ja lähiyhteisönsä ovat turvallisia paikkoja, joissa hän saa kasvaa rauhassa omana itsenään ja omassa tahdissaan.

Rauhantyö alkaa siitä, kun kysymme lapsilta ja nuorilta mitä rauha on, ja kuinka sitä voidaan yhdessä tavoitella.

Rauha voi olla elämäntapa, jolla kunnioitamme toisiamme, säästämme ympäristöä ja luontoa, rakennamme toivoa ja luottamusta, ja edistämme vieraanvaraisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Rauha on rikas ja monipuolinen teema, ja jatkuvasti ajankohtainen! Siitä löytyy paljon ammennettavaa seurakunnan ja muidenkin yhteisöjen elämään.

Keskeisiä teema-alueita ovat somerauha, koulurauha, kasvurauha, rauha kotona ja perheessä, yhteiskuntarauha ja rauha maailmassa, rauha tehdä omaa työtään sekä rauhan hengellinen pohja.

Seurakunta voi rakentaa myös omia painotuksiaan paikallisten tarpeiden pohjalta.

Lukuisat haasteet ja uhkakuvat voivat nakertaa yksilön sisäistä rauhaa. Kun ihmisellä on rauha Jumalan kanssa, hän voi tarttua elämänsä ja työnsä mahdollisuuksiin ja haasteisiin oman sisimmän levosta ja luottamuksesta käsin.

Jeesuksen lupaus on edelleen voimassa: Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille (Joh. 14:27)

Teemavuosia ovat rakentamassa kirkkohallitus (KKP ja KCSA), Suomen Lähetysseura, Nuori kirkko ry, Pipliaseura, Changemaker ja KUA sekä YMCA Finland. Mukana on myös yhteistyökumppaneita.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: jarmo.kokkonen@evl.fi