Ny undervisningskanal sänds i syriska flyktingläger

13 miljoner barn i Mellanösterregionen saknar möjlighet att gå i skola och flera miljoner barn har tvingats avbryta sin skolgång på grund av krig och konflikter. Finska Missionssällskapet stöder satellitnätverket SAT-7, som nästa sommar får en ny undervisningskanal vars program kommer att nå miljontals barn på flykt.

– Om vi inte investerar i utbildning, som förutom kunskap ger bildning, finns det nog de som lär sig helt motsatta värderingar. Och vi har sett vad det leder till, säger direktören för SAT-7:s arabiska kanal och barnkanalen.

SAT-7 sänder program på arabiska, farsi och turkiska och når cirka 15 miljoner tittare i Mellanöstern och norra Afrika. Programutbudet görs av lokala anställda, och den nya Academy-kanalen erbjuder bland annat föräldrar och lärare verktyg för att stöda barn med specialbehov och trauman.

Ett vardagligt inslag i flyktinglägren

Sedan 2015 har SAT-7 sänt skolprogram fem dagar i veckan. Programmen är riktade mot förskolebarn och förstaklassister, men i samband med förnyelsen kommer kanalen att införa nya ämnen och lektioner för alla sex lågstadieklasser, grundade på Syriens och Libyens statliga läroplaner. Skolteve fungerar som en provisorisk lösning och ger ett tryggt och vardagligt inslag i flyktinglägren.

Skolgång förebygger diskriminering

Vart femte arabisktalande barn i Mellanöstern riskerar att hamna utanför skolsystemet – det är en grupp på över 21 miljoner som marginaliseras.

– De här barnen utgör en glömd generation som lätt attraheras av extremistgrupper eller börjar ta till våld för att uttrycka sina åsikter. De löper också risk att bli diskriminerade. De länder som tagit emot den största mängden flyktingar klarar inte av att erbjuda utbildning för alla flyktingbarn i landets skolor, säger direktör för utrikesarbetet Rolf Steffansson.

Satelitteve är den främsta informationskanalen i flyktinglägren och programmen har fått mycket positiv respons både från barn och vuxna med olika religioner. Finska Missionssällskapet stöder SAT-7 med 85 000 euro det här året, varav 50 000 riktas till den nya Academy-kanalen.

Text: Finska Missionsällskapet
Foto: SAT-7