Nuoret liikkeessä – ei uhka vaan mahdollisuus

Maailmassa on tällä hetkellä noin 1,8 miljardia 15–24-vuotiasta (YK:n määritelmä nuorista). Nuorten osuus väestöstä on suuri etenkin maissa, joissa köyhyyttä ja epävarmuutta on paljon. Yhdeksän kymmenestä nuoresta elää kehittyvissä maissa. Nuoret myös liikkuvat yhä enemmän, ja kymmenen prosenttia maailman pakolaisista on 15-24-vuotiaita.

Nuoret ovat liikkeessä useammassa mielessä, he liikkuvat lapsuudesta aikuisuuteen, koulutuksen kautta työmarkkinoille ja maantieteellisesti, joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä.
Myös pakolaisnuorilla on oikeus koulutukseen ja toimeentuloon

Kirkon Ulkomaanavun hiljattain julkaistulla Youth on the Move -raportti nostaa esiin nuoret aktiivisina oman ja yhteisöjen tulevaisuuden rakentajina, muutoksen mahdollistajina.

Erityisesti hauraissa maissa ja pakolaisina nuorten siirtyminen elämänvaiheesta toiseen keskeytyy ja he voivat joutua pitkiksikin ajoiksi odottamaan elämässä eteenpäin pääsemistä. Vaikeissa tilanteissa elävistä nuorista moni joutuu toimeen tullakseen työskentelemään harmaan talouden puolella.

”Nuorten pääsyä koulutukseen ja tarjota mahdollisuuksia jatkaa aiemmin keskeytynyttä koulunkäyntiä. Myös esimerkiksi pakolaisleireillä nuorille tulisi tarjota tutkintotodistus, joka mahdollistaa jatko-opinnot ja työllistymisen sekä oleskelu- että lähtömaassa”, KUA:n kehittämispäällikkö Matthias Wevelsiep.

Ammatillisen koulutuksen tarjoaminen kehittyvissä maissa on erittäin tärkeää niin nuoriso-, turvallisuus- kuin pakolaispolitiikassa.  Tukeakseen nuoria, KUA järjestää esimerkiksi Ugandassa paikallisille ja pakolaisnuorille ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta. Koulutuksen suorittaneista nuorista peräti 73 prosenttia on joko työllistynyt tai perustanut oman yrityksen. Yrittäjyyskoulutusta järjestetään myös Jordaniassa Syyrian pakolaisille ja paikallisille nuorille. Lisäksi Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä tarjotaan vapaa-ajan toimintaa, kuten englannin opiskelua, sirkuskoulua ja jalkapalloa, joiden avulla nuoret saavat mielekästä tekemistä, oppivat uusia taitoja ja pääsevät osaksi yhteisöä.

Myös 18–24-vuotiaat nuoret epävakaisissa tilanteissa tarvitsevat suojelua. He eivät enää ole lasten suojelutoimien piirissä, mutta heillä on suuri riski joutua hyväksikäytön, väkivallan ja laiminlyönnin kohteeksi. Nuorilla, joilla on työtä ja mahdollisuus toimeentulon hankkimiseen, on sen sijaan huomattavasti pienempi riski radikalisoitua tai joutua mukaan ääriliikkeisiin.

Toimeentulon lisäksi nuorten kokemus osallisuudesta, kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuudet olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ovat erittäin tärkeitä.
Tästä syystä nuorten kohdalla ei tulisi korostaa vain ongelmia, vaan nähdä heissä piilevät 1,8 miljardia mahdollisuutta.

“Nuorten potentiaali aktiivisina ja dynaamisina toimijoina tulisi nähdä, ja mahdollistaa heidän osallistumisensa yhteiskunnalliseen päätöksen tekoon ja tulevaisuuden rakentamiseen, missä he sitten ovatkin”, tiivistää Wevelsiep Youth on the Move -raportin sanomaa.