Jokainen päivä on sovittelun päivä

Martin päivää 15.11. vietetään Suomen kouluissa Ahtisaari-päivänä. Martti Ahtisaaren perustaman konfliktinratkaisutoimisto CMI:n ulkoministeriön tuella organisoima Ahtisaari-päivä nostaa esiin sovittelutaitoja tärkeinä jokaisen ihmisen kansalaistaitoina. Kouluissa harjoitellaan riitojen sopimista, rauhan rakentamista ja yhteisten sääntöjen luomista. Kansainvälisissä konflikteissa on lopulta kyse samanlaisista ongelmista kuin lasten välisissä ristiriidoissa tai kiusaamisessa.

Suomessa riitojen vertaissovittelua opetellaan jo päiväkodeissa ja alakouluissa. Lapset pääsevät itse mukaan luomaan sääntöjä ja pohtimaan yhdessä toimimisen hyveitä. Kouluissa panostetaan kiusaamisen ehkäisyyn. Vaikkei kiusaaminen ja syrjintä ole loppunut, nuoret ovat paljon vanhempia sukupolvia valmiimpia käsittelemään konflikteja ja ratkomaan rohkeasti hankaliakin ristiriitoja.

Sovittelun arvostus ja Suomen poliittisesti otollinen asema ovat siivittäneet lukuisia suomalaisia myös kansainvälisesti merkittäviin konfliktinratkaisutehtäviin eri puolille maailmaa. Ahtisaari-päivän tarkoitus on lisätä tietoa myös rauhanvälityksestä ja sovinnon merkityksestä.

Konfliktien sovittelu ja humanitaarinen apu kuuluvat kiinteästi yhteen

Maailman humanitaaristen kriisien taustalla on yleensä pitkittynyttä väkivaltaisuutta, sotaa tai sisällissotaa ja epäonnistuneita kofliktinratkaisuyrityksiä. Jemenin kansan hätä on juuri nyt akuutti esimerkki poliittisesta konfliktista, jonka juuret ovat virallisia keskustelufoorumeita syvemmällä osapuolten välisen yhteisymmärryksen puutteessa. Väkivaltaiseksi yltyneissä ristiriidoissa suurimman hinnan maksavat siviilit, erityisesti lapset. Tämä on nähtävissä Jemenissä, jossa yli 22 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa, ja jopa 14 miljoonaa uhkaa nälänhätä.

Tällaisia konflikteja on ratkottava julkisten neuvottelujen lisäksi epävirallisissa tapaamisissa pitkäjänteisesti. Luottamuksen luomiseen tarvitaan ulkopuolisia sillanrakentajia ja määrätietoista työtä yhteisymmärryksen rakentamiseksi eripuraisten ryhmien välille sekä marginaalisoituneiden ryhmien kuulemiseksi.

Sinustako rauhanneuvottelija?

Suurten humanitaaristen kriisien taltuttamiseksi tarvitaan kriisiavun rinnalle pitkäjänteistä sovittelutyötä, joka alkaa turvallisen tilan luomisesta erimielisten osapuolten neuvotteluille. Kolfliktinratkaisujärjestö CMI toimii tällaisissa tehtävissä, mutta tukee ja kouluttaa myös nuoria sovittelijoiksi lähellä ja kaukana.

Lennonit on nuorten rauhanlähettiläiden ryhmä. Siihen kuuluva lukiolainen Ella Okko osallistui keväällä 2018 CMI:n rauhanneuvottelija Hussein al-Taeen kanssa nuorisodialogiin YK:n päämajassa New Yorkissa. Ellan kokemuksesta voit lukea täältä.

Oppimateriaaleja rauhankasvatukseen löydät Ahtisaari-päivän nettisivulta.

Ahtisaari-päivään päätapahtumaa vietetään tänä vuonna Espoossa. Viime vuoden päänäyttämö Vaasan tunnelmiin voit tutustua täällä.

Joulun alla itse kukin voimme muistaa rauhan ja sovinnon merkitystä vaikkapa joulupukkien kanssa.

Suvielise Nurmi
Nuori Kirkko ry

kuva: CMI Initiative, video