Rauha-kyselyn kuvat: Jumala

Nuoret: kirkko voi edistää rauhaa tarjoamalla juttukavereita vaikeissa tilanteissa oleville

Toteutimme Demi.fi:n kanssa suuren #rauha-kyselyn nuorille. Vastauksia saatiin lähes 500 kpl. Vastauksista kävi selvästi ilmi, nuorten mielestä maailman asiat eivät ole hyvin, ja rauhan eteen täytyy tehdä töitä. Noin 30 prosenttia vastaajista koki, että heidän arjessaan ei ole tarpeeksi rauhaa, ja jopa yli 94 prosenttia nuorista koki, että maailmassa ei ole tarpeeksi rauhaa.

Nuorten mielestä kirkko voi edistää rauhaa parhaiten tarjoamalla juttukavereita vaikeissa tilanteissa oleville. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kirkko järjestää paikkoja ja tilanteita, joissa voi rauhoittua sekä järjestää yhteistä tekemistä ja autetaan yksinäisiä ja köyhiä.

Tällä hetkellä nuorten mielestä on erityisen tärkeää lasten ja nuorten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elinrauhan edistäminen.

Vastauksissa korostui perheen ja etenkin äidin merkitys nuoren rauhan kokemuksen ja perusturvallisuuden kannalta – äiti mainittiin kyselyssä 80 kertaa. Ystävät, seurustelukumppanit ja muut läheiset auttavat myös nuoria rauhoittumaan ja voimaan hyvin. Jeesus ja Jumala rauhan lähteenä tulivat myös esiin useissa vastauksissa. Myös oma vastuu rauhasta nähtiin tärkeänä.

>> Nappaa täältä käyttöösi somekuvia nuorten sitaateista – voit hyödyntää niitä vapaasti