Suomi aloittaa kansallisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimeenpano-ohjelman valmistelun

YK:n päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus hyväksyttiin YK:n turvallisuusneuvostossa 9.12.2015. Päätöslauselma 2250 syntyi nuorisojärjestöjen, YK:n, kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden sekä jäsenvaltioiden hallitusten yhteistyön tuloksena. Aloite lähti kuitenkin suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta ja suomalaisista nuorisojärjestöistä.

Päätöslauselma virallistaa Nuoret, rauha ja turvallisuus -agendan relevantiksi poliittiseksi osa-alueeksi ja edistää nuorten rauhanrakentajien liikettä maailmanlaajuisesti. Päätöslauselma on globaali poliittinen viitekehys, joka tunnustaa ikäperspektiivin muun muassa rauhanprosesseihin osallistumiseen ja konfliktien jälkeiseen uudelleenrakennukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorten tarpeet ja näkökulmat tulee ottaa huomioon esimerkiksi poliittisissa linjauksissa, ohjelmissa ja rahoituksen jakamisessa. Päätöslauselmassa on viisi keskeistä näkökulmaa: nuorten osallistuminen, suojelu, ennaltaehkäisy, kumppanuus ja yhteiskuntaan integroituminen.

Suomessa päätöslauselmaan linkittyvät muun muassa sisäisen kokonaisturvallisuuden, syrjäytymisen ja radikalisoitumisen ehkäisyn sekä kansallinen dialogin teemat. Osallisuuden kokemukset ja merkityksellinen tekeminen yhdessä nuorten kanssa ovat tämän keskustelun ytimessä. Suomen Nuorisyhteistyö Allianssin koordinoima 2250-verkosto edistää päätöslauselman toimeenpanoa ja tiedotusta Suomessa ja toisaalta pyrkii tekemään olemassa olevan rauhantyön näkyväksi. Verkosto on epämuodollinen ja avoin kaikille kiinnostuneille järjestöille ja henkilöille. 2250-teema on vahvasti myös rauhanvälityksen erityisedustaja Jutta Urpilaisen agendalla.
26. huhtikuuta 2018 ulkoministeri Timo Soini ilmoitti Suomen aloittavan ensimmäisenä maana maailmassa kansallisen toimeenpano-ohjelman valmistelun. Ohjelma määrittää, kuinka Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma viedään käytäntöön Suomessa. Soini kertoi, että kansalaisjärjestöjä ja nuoria tullaan osallistamaan vahvasti toimintaohjelman valmisteluun. 2250-toimintaohjelman seuraavista askeleista ja jatkotoimenpiteistä keskustellaan seuraavan kerran avoimessa kokouksessa Allianssi-talolla 23.5. kello 17.

Lisätietoa:

http://www.2250.fi/fi/
http://www.yk.fi/node/490

Somessa: #2250fi #YPS #Youth4Peace
facebookissa: 2250-verkosto; Youth, Peace and Security

Milla Mäkinen, YMCA