VIIKKO 24/2018 – Ota askel eteenpäin

Ota askel eteenpäin -rooliharjoite : Tarkemmat ohjeet ja kysymykset harjoitteseen

Ota askel eteenpäin tai Take a Step Forward -nimellä löytyy useita erilaisia harjoitteita, joista Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin tuottama versio on yksi. Changemakerin harjoitteessa keskeisiä teemoja ovat mm. köyhyys, ihmisoikeudet, syrjintä ja tasa-arvokysymykset. Harjoitteen avulla voi erittäin hyvin herätellä nuoria pohtimaan omaa, usein varsin etuoikeutettua asemaansa maailmassa, sekä kansainvälistä diakoniaa ja vaikuttamista, joiden pariin harjoite kannustaa.

Harjoitteen ideana on koota osallistujat riviin (huom. tähän tarvitaan riittävän iso tila!) ja jakaa heille roolit, joihin heidän tulee harjoitteen ajan eläytyä. Kun jokaisella osallistujalla on oma rooli (valmiit kortit löytyy liitteen kautta), ohjaaja lukee ensin muutamia rooliin viritäviä kysymyksiä ja sen jälkeen alkaa lukea rauhalliseen tahtiin erilaisia väittämiä, joihin kunkin osallistujan tulee pohtia, voivatko oman roolinsa näkökulmasta vastata “kyllä”. Jos voivat, osallistujat ottavat askeleen eteenpäin. Jos on epävarma tai väittämä ei sovi omaan roolihahmoon, osallistuja pysyy paikallaan. Jo muutaman väittämän jälkeen roolien etenemismahdollisuuksien erot alkavat harmottua. Noin 10-15 väittämän jälkeen todetaan kunkin henkilön sijainti ja aloitetaan yhteinen purku.

Purku kannattaa toteuttaa ensisijaisesti koko ryhmän kesken, mutta myös pienryhmissä keskuste-leminen on mahdollista. Pienryhmistä kannattaa kuitenkin aina nostaa joitain teemoja yleiseen keskusteluun, jotta keskeiset asiat eivät jää keneltäkään huomaamatta.

Harjoitteen kokonaiskesto on 30-40 minuuttia ja se sopii toteutattavaksi esimerkiksi ripareilla, nuorten illoissa tai muissa ryhmätilanteissa, joissa halutaan viritellä kansainvälisen vastuun kysymysten äärelle.