AHTISAARI-PÄIVÄN OPPIMATERIAALIT

Harjoittele konfliktien sovittelua ja rauhan rakentamista koulussa. Ahtisaari-päivän yläkouluun ja lukioon suunnatut oppimateriaalit tarjoavat tietoa rauhanvälityksestä sekä siitä, miten nuoret omassa elämässään voivat rakentaa rauhaa. Oppilaat saavat mahdollisuuden harjoitella neuvottelemista, sovittelemista, ristiriitojen ratkaisua ja kriittistä ajattelua.

Oppimateriaali sopii luontevasti uuden opetussuunnitelman läpileikkaaviin teemoihin, kuten vuorovaikutukseen ja empatiaan, osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä kulttuuriseen osaamiseen. Se sopii osaksi esimerkiksi äidinkielen, maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian opetusta.

>> Ahtisaari-päivän opetusmateriaalit

>> Ahtisaari-päivän tuottamaa videomateriaalia sovittelusta ja rauhan rakentamisesta