Viikko 38/2018 – Rauhantyötä maailmalla

Kansainvälistä rauhanpäivää vietetään 21 syyskuuta. Päivä on omistettu rauhan vahvistamiselle niin valtioiden välillä kuin kansakuntien sisällä. Rauhan puolustamista tarvitaan, sillä aseelliset konfliktit ovat edelleen arkipäivää eri puolilla maailmaa.

Etelä-Sudanin vuosia kestäneessä sisällissodassa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Osapuolten välillä on solmittu uusi rauhansopimus elokuussa 2018, mutta kestävä rauha edellyttää työtä ruohonjuuritasolla tavallisten ihmisten parissa.

Boman osavaltiossa konfliktit yhteisöjen sisällä ja välillä on saatu loppumaan. Oheisessa, Kirkon Ulkomaanavun tuottamassa videossa paikallisten yhteisöjen jäsenet ja johtajat kertovat, miten sovintoa rakennetaan.

Video soveltuu työskentelyyn yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa. Sen avulla voitte käsitellä kansainvälisen rauhanpäivän ja rauhantyön merkitystä sekä nuorten roolia rauhantekijöinä. Pohdinnan tukena voitte käyttää seuraavia kysymyksiä:

  1. Minkälaisia konflikteja Boman osavaltiossa Etelä-Sudanissa on ollut?
  2. Miten eri ikäryhmille yhteisössä varatut roolit ja vastuut liittyvät konfliktiin?
  3. Minkälaisia seurauksia taisteluilla on ollut?
  4. Minkälainen mielikuva sodasta syntyy videon perusteella? Vastaako mielikuva aiempia tietojasi?
  5. Mitkä toimenpiteet Boman osavaltiossa ovat johtaneet rauhanprosessin etenemiseen?
  6. Mitkä kaikki toimijat ovat olleet mukana rauhanprosessissa? Mitä merkitystä eri toimijoiden osallistumisella mielestäsi on?
  7. Mitä ajattelet nuorten roolista rauhan edistäjinä Etelä-Sudanissa? Entä Suomessa?
  8. Miten konfliktien syttymistä voitaisiin mielestäsi tulevaisuudessa ehkäistä?

Leave a Comment