”Sargade folk kan återfå sin styrka”

Anne Kubai har lång erfarenhet av krishjälp och psykosocialt stöd i krisområden. Hon har bland annat hjälpt lokalbefolkningen i Rwanda att komma på fötter efter folkmordet. Nu utbildar hon Finska Missionssällskapets personal. – Psykosocialt stöd är effektivt. I ett krigsdrabbat land har lokalbefolkningen goda möjligheter att hjälpa varandra upp igen. Jag har sett hur djupt […]

Lasten etu sai päättäjät puolustamaan irakilaisperhettä Loviisassa

Irakilaistaustaisen loviisalaisperheen karkottaminen levottomiin olosuhteisiin on keskeytetty Loviisan asukkaiden ja kaupungin johdon asettuessa lasten turvallisuuden ja edun puolustajiksi. Käännytyspäätöksen saanutta perhettä oltiin helmikuun lopussa poistamassa maasta. Hallinto-oikeus keskeytti kuitenkin käännytyksen sen jälkeen, kun Loviisan kaupungin luottamushenkilöstön johto ja kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ottivat kantaa perheen puolesta. “Haluamme Loviisan kaupungin puolesta ilmaista tukemme irakilaistaustaiselle loviisalaisperheelle, jota […]

Vi bygger fred, men vad betyder det?

Ombuden på Ungdomens kyrkodagar 2018 diskuterade fred. Närmare 150 ombud (15-30 år) från olika församlingar i Borgå stift samlades till Ungdomens kyrkodagar i Lärkkulla 25-28.1.2018. Ungdomens kyrkodagar (UK) är något av ungdomarnas egen riksdag på stiftsnivå. UK firade i år 50 år och har haft en viktig roll i formandet av påverkare i Borgå stift. […]